ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνεδρίασε  χθες  η  Δ.Ε. Ποδοσφαίρου με  τη συνέχιση  της  συζήτησης  για  τα  θέματα της  ομάδας  και  την  ανεύρεση  τρόπων  περαιτέρω  διεύρυνσης  της λαϊκής  βάσης  των  φίλων  της.

Νέα  συνάντηση  ορίστηκε τη  Δευτέρα  4/6/2018, ώρα  19.30  στο  Γραφείο  του  Γ.Σ.Η  στο  Δ΄ Γήπεδο.

Η   Δ.Ε.