ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα  Πέμπτη  17/5/2018  και  ώρα  19:30  στο  γραφείο  του  Γ.Σ.Η  στο  Δ ΄ Γήπεδο,  συγκροτήθηκε  σε  σώμα  η  προσωρινή  Δ.Ε.  με  σκοπό  τη  δημιουργία  αρχικά  μιας  σταθερής  λαϊκής  βάσης  από  φιλάθλους  της  Ηλιούπολης, η  οποία  θα  βρίσκεται  συνεχώς  στο  πλευρό  της  ομάδας. Στη  συνέχεια  έγινε  συζήτηση  για  διάφορα  θέματα  που  έχουν  σχέση  με  το  σχεδιασμό  της  ομάδας  την  επόμενη  χρονιά  σε  συνάρτηση  με  το  τι  θα  αποφασίσει  τελικά  ο   Πρόεδρος  Καρύδης  για  το  μέλλον  της.

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΓΕΡΑΡΔΗΣ  Θ.

ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ  Γ.

ΚΑΛΥΒΑΣ  Θ.

ΣΙΩΤΟΥΛΗΣ Κ.

ΣΤΕΦΑΝΗΣ  Α.

ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ  Ν.