ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  Δ .Ε.  Ποδοσφαίρου  του  Γ.Σ.Η.  ενημερώνει  τους  φίλους  της  ομάδας  ότι  Δευτέρα  14/5/2018  και  ώρα  18:30  στα  Γραφεία  του  Γ.Σ.Η.  θα  συνεχιστεί  η  συζήτηση  για  τη  λήψη  αποφάσεων.

Η  παρουσία  όλων  είναι  απαραίτητη .

Η  Διοικούσα  Επιτροπή.